gracias fibratel

Consultoria de Ciberseguretat

Identificació de les principals amenaces pel seu negoci, descobrir vers quines no té protecció i prioritzar la inversió on es trobin els riscs principals.

DESCOBRIR

PROPOSAR

PLANIFICAR

gracias fibratel
gracias fibratel

DESCOBRIR

Analitzar en detall, fent servir una metodologia diferencial, la situació actual i com afecta els processos del negoci

◢ Definició del model AS-IS

gracias fibratel

PROPOSAR

Definir model TO-BE d’acord amb les millors pràctiques del mercat

◢ Detallar accions de millora que permetin assolir els objectius fixats

gracias fibratel

PLANIFICAR

◢ Establir un Pla Director de Seguretat per aplicar la evolució cap a l’objectiu marcat

◢ Identificar, prioritzar y planificar les accions necessàries per complir amb el Road-Map

gracias fibratel

Serveis Gestionats allDefense

Una solució de seguretat que no s’hagi implementat correctament pot provocar no només no cobrir amb les funcions per les quals va ser dissenyada, i el motiu pel qual la va triar l’organització; a més, pot arribar a generar altres problemes que poden portar a no assolir prou seguretat i inclús a una degradació del servei. La configuració, optimització i gestió d’una solució de seguretat empresarial necessita temps i experiència.

Des de /fsafe actuem com un soci tecnològic de confiança oferint serveis de ciberseguretat gestionats 24 x 7, permetent a les organitzacions que puguin concentrar-se en dirigir els seus negocis.

NOC

Network Operation Center

 

SOC

Security Operation Center

 

◤ allDefense Firewall

La seguretat de xarxa normalment era l’ús d’un Firewall de perímetre que aïllava i protegia la xarxa de l’organització, a més de les seves dades i usuaris de la resta del món. Des de fa temps, això ha canviat, obligant les organitzacions a fer una correcta segmentació de la xarxa interna, i una revisió contínua de tot el trànsit que creua aquests nivells de firewall.

El nostre servei de Firewall gestionat, allDefense Firewall, ajuda les organitzacions a conèixer la seva superfície d’atac fent servir una gestió i configuració correcta de les alarmes dels firewalls, realitzant els ajusts de les seves polítiques i configuracions. A més, procura la visibilitat i l’anàlisi per part dels nostres especialistes per ajudar-los a desplegar les mesures necessàries per fer segur i eficient el disseny de la xarxa.

 

◤ allDefense SD-WAN

Les solucions de SD-WAN permeten transformar les capacitats WAT d’una organització procurant mecanismes de control centralitzat que permeten determinar i encaminar el trànsit de forma automatitzada per a la connexió WAN (MPLS, 3G/4G o banda ampla) que millor s’adapta al trànsit de sortida en cada moment, oferint grans avantatges quan els usuaris accedeixen a les aplicacions corporatives basades al núvol.

Amb el nostre servei de SD-WAN gestionat,, allDefense SD-WAN, ajudem les organitzacions a obtenir capacitats de xarxa d’alt rendiment, millorant l’experiència de l’usuari i estalviant costs en comparació amb les solucions legacy, com pot ser la MPLS. Amb aquest servei monitoritzem la SD-WAN del client, realitzem els ajusts en les configuracions, afinant-les d’acord a les necessitats de cada organització, permetent-les tenir una visió en temps real clara i concisa de l’estat de les línies i els recursos utilitzats per les distintes aplicacions corporatives, a més d’un complet informe que serveixi com a base per prendre decisions.

◤ allDefense EDR

Les amenaces cada vegada més avançades vers les quals les organitzacions s’han de protegir, les obliga a protegir tots els seus endpoint d’una forma eficaç amb solucions d’Antivirus de Nova Generació (NGAV) o EndPoint Detection and Response (EDR).

Aquestes eines es basen en intel·ligència artificial i poden enregistrar i emmagatzemar d’una forma contínua els comportaments al nivell de sistema de l’endpoint, fent servir diverses tècniques d’anàlisi de dades per tal de detectar comportaments sospitosos del sistema, procurant informació contextual, bloquejant l’activitat maliciosa i donant suggeriments de correcció per tal de restaurar els sistemes afectats.

El seu alt trau d’automatització permet que responguin amb eficàcia a la gran majoria d’amenaces, però, no és possible combatre enemics humans només amb tecnologia. Per fer-ho, cal comptar amb especialistes que puguin aprofitar la informació que dona l’eina en forma de dades, alertes, registres o esdeveniments, amb els quals és possible investigar i anticipar-se als ciberatacants.

Des de /fsafe ajudem les organitzacions a monitoritzar, ajustar, afinar i reforçar la solució d’EDR, millorant la protecció i reduint el número d’alertes generades, permetent a l’organització obtenir el màxim rendiment d’aquesta tecnologia.

◤ allDefense SSE

Els usuaris accedeixen directament a les aplicacions empresarials i les dades confidencials que ja hi són al núvol; ho poden fer des de qualsevol lloc, fent servir una gran varietat de dispositius personals i corporatius. Aquesta situació obliga les organitzacions a fer servir solucions de seguretat des del núvol. L’ús d’aquest conjunt d’eines de seguretat basades al núvol es el que s’anomena Secure Service Edge (SSE).

Aquestes eines faciliten informació dinàmica de les aplicacions, els usuaris o les dades corporatives, i per això, cal que la seva gestió sigui correcta per fer-les efectives. Parlem de SWG (Secure Web Gateway), CASB (Cloud Access Security Broker), DLP (Data Loss Prevention) o FWaaS (Firewall as a Service).

El servei allDefense SSE de /fsafe ajuda les organitzacions a monitoritzar, ajustar i aprofitar aquestes eines, ampliant la visibilitat, millorant la capacitat de resposta i optimitzant la inversió feta.

gracias fibratel

Consultoria de Ciberseguretat

Identificació de les principals amenaces pel seu negoci, descobrir vers quines no té protecció i prioritzar la inversió on es trobin els riscs principals.

gracias fibratel
DESCOBRIR

Analitzar en detall, fent servir una metodologia diferencial, la situació actual i com afecta els processos del negoci

Definició del model AS-IS

PROPOSAR

Definir model TO-BE d’acord amb les millors pràctiques del mercat

Detallar accions de millora que permetin assolir els objectius fixats

PLANIFICAR

Establir un Pla Director de Seguretat per aplicar la evolució cap a l’objectiu marcat

Identificar, prioritzar y planificar les accions necessàries per complir amb el Road-Map

gracias fibratel

Serveis Gestionats allDefense

Una solució de seguretat que no s’hagi implementat correctament pot provocar no només no cobrir amb les funcions per les quals va ser dissenyada, i el motiu pel qual la va triar l’organització; a més, pot arribar a generar altres problemes que poden portar a no assolir prou seguretat i inclús a una degradació del servei. La configuració, optimització i gestió d’una solució de seguretat empresarial necessita temps i experiència.

Des de /fsafe actuem com un soci tecnològic de confiança oferint serveis de ciberseguretat gestionats 24 x 7, permetent a les organitzacions que puguin concentrar-se en dirigir els seus negocis.

NOC

Network Operation Center

 

SOC

Security Operation Center

 

allDefense Firewall

La seguretat de xarxa normalment era l’ús d’un Firewall de perímetre que aïllava i protegia la xarxa de l’organització, a més de les seves dades i usuaris de la resta del món. Des de fa temps, això ha canviat, obligant les organitzacions a fer una correcta segmentació de la xarxa interna, i una revisió contínua de tot el trànsit que creua aquests nivells de firewall.

El nostre servei de Firewall gestionat, allDefense Firewall, ajuda les organitzacions a conèixer la seva superfície d’atac fent servir una gestió i configuració correcta de les alarmes dels firewalls, realitzant els ajusts de les seves polítiques i configuracions. A més, procura la visibilitat i l’anàlisi per part dels nostres especialistes per ajudar-los a desplegar les mesures necessàries per fer segur i eficient el disseny de la xarxa.

allDefense SD-WAN

Les solucions de SD-WAN permeten transformar les capacitats WAT d’una organització procurant mecanismes de control centralitzat que permeten determinar i encaminar el trànsit de forma automatitzada per a la connexió WAN (MPLS, 3G/4G o banda ampla) que millor s’adapta al trànsit de sortida en cada moment, oferint grans avantatges quan els usuaris accedeixen a les aplicacions corporatives basades al núvol.

Amb el nostre servei de SD-WAN gestionat,, allDefense SD-WAN, ajudem les organitzacions a obtenir capacitats de xarxa d’alt rendiment, millorant l’experiència de l’usuari i estalviant costs en comparació amb les solucions legacy, com pot ser la MPLS. Amb aquest servei monitoritzem la SD-WAN del client, realitzem els ajusts en les configuracions, afinant-les d’acord a les necessitats de cada organització, permetent-les tenir una visió en temps real clara i concisa de l’estat de les línies i els recursos utilitzats per les distintes aplicacions corporatives, a més d’un complet informe que serveixi com a base per prendre decisions.

allDefense EDR

Les amenaces cada vegada més avançades vers les quals les organitzacions s’han de protegir, les obliga a protegir tots els seus endpoint d’una forma eficaç amb solucions d’Antivirus de Nova Generació (NGAV) o EndPoint Detection and Response (EDR).

Aquestes eines es basen en intel·ligència artificial i poden enregistrar i emmagatzemar d’una forma contínua els comportaments al nivell de sistema de l’endpoint, fent servir diverses tècniques d’anàlisi de dades per tal de detectar comportaments sospitosos del sistema, procurant informació contextual, bloquejant l’activitat maliciosa i donant suggeriments de correcció per tal de restaurar els sistemes afectats.

El seu alt trau d’automatització permet que responguin amb eficàcia a la gran majoria d’amenaces, però, no és possible combatre enemics humans només amb tecnologia. Per fer-ho, cal comptar amb especialistes que puguin aprofitar la informació que dona l’eina en forma de dades, alertes, registres o esdeveniments, amb els quals és possible investigar i anticipar-se als ciberatacants.

Des de /fsafe ajudem les organitzacions a monitoritzar, ajustar, afinar i reforçar la solució d’EDR, millorant la protecció i reduint el número d’alertes generades, permetent a l’organització obtenir el màxim rendiment d’aquesta tecnologia.

allDefense SSE

Els usuaris accedeixen directament a les aplicacions empresarials i les dades confidencials que ja hi són al núvol; ho poden fer des de qualsevol lloc, fent servir una gran varietat de dispositius personals i corporatius. Aquesta situació obliga les organitzacions a fer servir solucions de seguretat des del núvol. L’ús d’aquest conjunt d’eines de seguretat basades al núvol es el que s’anomena Secure Service Edge (SSE).

Aquestes eines faciliten informació dinàmica de les aplicacions, els usuaris o les dades corporatives, i per això, cal que la seva gestió sigui correcta per fer-les efectives. Parlem de SWG (Secure Web Gateway), CASB (Cloud Access Security Broker), DLP (Data Loss Prevention) o FWaaS (Firewall as a Service).

El servei allDefense SSE de /fsafe ajuda les organitzacions a monitoritzar, ajustar i aprofitar aquestes eines, ampliant la visibilitat, millorant la capacitat de resposta i optimitzant la inversió feta.